Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 15: Những con sao biển trang 33 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu 1, 2, 3, 4 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 15: Những con sao biển. Viết tên các việc làm trong tranh. Những việc làm đó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?

Câu 1 trang 33 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Em nghĩ gì về việc làm của cậu bé trong bài đọc?

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

Đó là một việc làm tốt của cậu bé vì cậu biết giúp những con sao biển không bị chết.

Câu 2 trang 33 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Đánh dấu tích vào ô trống dưới các từ ngữ chỉ hoạt động.

□ cúi xuống

□ thả

□ nhặt

□ biển

□ dạo bộ

□ người đàn ông

□ sao biển

□ cậu bé

□ tiến lại

 

Phương pháp:

Em đọc kĩ các từ ngữ và đánh dấu vào những từ chỉ hoạt động.

Trả lời:

☑ cúi xuống             ☑ thả                  ☑ nhặt                 ☐ biển     ☑ dạo bộ                           

☐ người đàn ông     ☐ sao biển         ☐ cậu bé             ☑ tiến lại

Câu 3 trang 33 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Chép lại câu văn trong bài đọc cho biết cậu bé nghĩ việc mình làm là có ích.

Phương pháp:

Em đọc bài đọc, tìm câu văn cho biết cậu bé nghĩ việc mình làm là có ích và chép vào vở bài tập.

Trả lời:

Cháu cũng biết như vậy, nhưng ít nhất thì cháu cũng cứu được những con sao biển này.

Câu 4 trang 33 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết tên các việc làm trong tranh. Những việc làm đó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?

Phương pháp:

Em quan sát kĩ các bức tranh và viết tên các việc làm, cho biết việc làm đó có ảnh hưởng tốt hay xấu đến môi trường.

Trả lời:

Sachbaitap.com