Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 4: Mùa xuân đã về trang 42 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạo trang 42 Bài 4: Mùa xuân đã về. Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 9 câu) tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch.