Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36 trang 22 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

3.32. Có bao nhiêu amin bậc ba có cùng công thức phân tử C6H15N ?

3.32. Có bao nhiêu amin bậc ba có cùng công thức phân tử C6H15N ?

A.3 chất.                                    B. 4 chất.

c. 7 chất.                                    D. 8 chất.

3.33. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2 ?

A. Phenylamin                            B. Benzylamin.

 C. Anilin                                    D. Phenylmetylamin.

3.34. Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N ?

A. 3 chất                                    B. 4 chất

C. 5 chất                                    D. 6 chất

3.35.rong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH ?

 A.Axit 2-metyl-3-aminobutanoic.

 B.Valin.

 C. Axit 2-amino-3-metylbutanoic

 D. Axit α-aminoisovaleric.

3.36. Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ?

A. C6H5 - NH2.                          B. (C6H5)2NH.

C. p-CH3 - C6H4 - NH2.             D. C6H5 - CH2 - NH2.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn các đáp án:

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

C

B

C

A

D

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.