Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.14 trang 28 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y và Z. Trinh bày các phương trình hoá học của các phản ứng nêu trên.

Hướng dẫn trả lời:

Chất X có thể là CH2=C(-CH3)-CH2-OH hoặc CH3-CH(-CH3)-CHO

Chất Y là CH3-CH(-CH3)-CH2-OH ; Z là CH3-C(-CH3)=CH2

\(\eqalign{
& C{H_2} = C( - C{H_3}) - C{H_2} - OH + {H_2}\buildrel {{t^0},Ni} \over
\longrightarrow C{H_3} - CH( - C{H_3}) - C{H_2} - OH \cr 
& C{H_3} - CH( - C{H_3}) - CHO + {H_2}\buildrel {{t^0},Ni} \over
\longrightarrow C{H_3} - CH( - C{H_3}) - C{H_2} - OH \cr 
& C{H_3} - CH( - C{H_3}) - C{H_2} - OH\buildrel {HgS{O_\partial },{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_3} - C( - C{H_3}) = C{H_2} + {H_2}O \cr 
& nC{H_3} - C( - C{H_3}) = C{H_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{xt,p}^{{t^0}}} {( - C{H_2} - C{( - C{H_2})_2} - )_n} \cr} \)

Sachbaitap.com 

 

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Xem thêm tại đây: Bài 13. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME