Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.27 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết một phản ứng hoá học có phải là phản ứng oxi hoá - khử hay không ? Viết PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử. Viết PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử.

Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết một phản ứng hoá học có phải là phản ứng oxi hoá - khử hay không ?

Viết PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử.

Viết PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

+ Nhận biết phản ứng oxi hoá - khử : Có sự thay đổi số oxi hoá.

 + PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử :

\(\begin{array}{l}
Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}\\
2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\\
2N{H_3} + 3C{l_2} \to {N_2} + 6HCl
\end{array}\)

+ PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử

\(\begin{array}{l}
2NaOH + {H_2}S{O_4} \to NaS{O_4} + 2{H_2}O\\
CuS{O_4} + 2K{\rm{O}}H \to Cu{\left( {OH} \right)_2} + {K_2}S{O_4}\\
C{O_2} + N{H_3} + {H_2}O \to N{H_4}HC{O_3}
\end{array}\)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

 • Bài 4.28 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

  Bài 4.28 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

  Cho 5,1 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HC1 vừa đủ thu được 3,136 lít khí (đktc). Tính tổng khối lượng muối thu được.

 • Bài 4.29 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

  Bài 4.29 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

  Cho một lượng kim loại R hoá trị n tác dụng với dung dịch (H2SO4) loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Xác định kim loại R.

 • Bài 4.30 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

  Bài 4.30 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

  Cho 1,35 gam hôn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch (HNO3) thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 moi NO và 0,O_4 mol (N02).Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch.

 • Bài 4.31 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

  Bài 4.31 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

  Cho hỗn hợp X gồm AI và Mg tác dụng vừa đủ với 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm (O_2) và (Cl_2), (d_Y/H_2)=27,375 . Sau phản ứng thu được 5,055 gam chất rắn. Tính khối lượng của Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu.