Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 45.3 Trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 ở đktc.

45.3.   Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 ở đktc.

Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M thì hết 200 ml.

a)   Hãy xác định m.

b)  Tính phẩn trăm khối lượng của mỗi chất có trong m gam hỗn hợp.

Trả lời                         

a) Gọi số mol axit axetic trong hỗn hợp là x.

Số mol rượu etylic trong hỗn hợp là y.

Phương trình hoá học của phản ứng khi X tác dụng với Na :

 2CH3COOH + 2Na —> 2CH3COONa + H2 \( \uparrow \)

 x mol                                                             \({x \over 2}mol\)

\(2{C_2}{H_2}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \)

y mol                                                               \({y \over 2}mol\)

Ta có : \({n_{{H_2}}} = {x \over 2} + {y \over 2}\)

Theo đề bài :\({n_{{H_2}}} = {{0,336} \over {22,4}} = 0,015(mol)\)

Vậy : \({x \over 2} + {y \over 2} = 0,015 \to x + y = 0,03\)

Phương trình hoá học của phản ứng khi X tác dụng với NaOH :

CH3COOH + NaOH —> CH3COONa + H20

    x                       x

Theo đề bài số mol NaOH phản ứng là 0,1 X 0,2 = 0,02 (mol).

Vậy x = 0,02 (mol) và y = 0,03 - x = 0,03 - 0,02 = 0,01 (mol).

—> Khối lượng hỗn hợp là m = 0,02 x 60 + 0,01 x 46 = 1,2 + 0,46 = 1,66 (gam)

b) % khối lượng CH3COOH : \({{1,2} \over {1,66}} \times 100\%  = 72,29\% \)

% khối lương C2H5OH : \({{0,46} \over {1,66}} \times 100\%  = 27,71\% \)

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Xem thêm tại đây: Bài 45: Axit axetic