Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.6 trang 47 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một đĩa đồng chất quay với vận tốc góc

Một đĩa đồng chất quay với vận tốc góc \(\omega \) quanh một trục cố định vuông góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tìm động lượng của đĩa.

Giải:

Chia đĩa thành những cặp nguyên tố có khối lượng \(\Delta \) m bằng nhau, nằm đối xứng qua tâm trên một đường kính bất kì của đĩa. Vận tốc dài v =10\(\omega r\) (r là khoảng cách tới tâm đĩa ) của mỗi nguyên tố  \(\Delta \) m có độ lớn bằng nhau, nhưng có hướng ngược nhau. Vì thế, tổng động lượng của từng cặp nguyên tố khối lượng bằng không. Suy ra động lượng của cả đĩa cũng bằng không.

Sachbaitap.com