Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.1 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp với R2. Rtđ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?

 Hai điện trở R1=R2=20Ω được mắc vào hai điểm A, B.
a. Tính điện trở tương đương R của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp với R2. R lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?
b. Nếu mắc R1 song song với R2 thì điện trở tương đương R’ của đoạn mạch khi đó là bao nhiêu? R’ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?
c. Tính tỉ số \({R_{tđ} \over {R{'_{tđ}}}}{\rm{ }}\)
 
Trả lời:

a) R của đoạn mạch AB là: \({R_{tđ}} = {\rm{ }}{R_1} + {\rm{ }}{R_2} = {\rm{ }}20{\rm{ }} + {\rm{ }}20{\rm{ }} = {\rm{ }}40\Omega \)
Vậy R lớn hơn mỗi điện trở thành phần
b) Khi Rmắc song song với R2 thì:
\({R'_{tđ}} = {{{R_1}.{R_2}} \over {{R_1} + {R_2}}} = {{20.20} \over {20 + 20}} = 10\,\Omega \)
Vậy R’ nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.
c) Tỉ số giữa R và R’tđ là: \({{{R_{tđ}}} \over {R{'_{tđ}}}} = {{40} \over {10}} = 4\)
Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

 • Bài 6.2 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Bài 6.2 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào hai điểm M, N trong sơ đồ hình 6.1, trong đó hiệu điện thế U=6V. Trong cách mắc thứ nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong cách mắc thứ hai, ampe kế chỉ 1,8A.

 • Bài 6.3 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Bài 6.3 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Hai bóng đèn giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là 6V và dòng điện chạy qua mỗi đèn khi có cường độ là 0,5A (cường độ dòng điện định mức).

 • Bài 6.4 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Bài 6.4 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V; cường độ dòng điện định mức của đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn thứ hai là 0,36A. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Tại sao?

 • Bài 6.5 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Bài 6.5 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Có mấy cách mắc ba điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.