Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.16* trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Tìm câu trả lời đúng .

Tìm câu trả lời đúng .

Khi tăng diện tích bề mặt của khối lỏng ở nhiệt độ không đổi thì :

A. Lớp bề mặt khối mỏng đi .

B. Khoảng cách giữa các phân tử ở bề mặt khối lỏng tăng lên.

C. Gồm cả A và B.

D. Có thêm các phân tử chất lỏng đi từ trong lòng khối lỏng ra lớp bề mặt .

Giải:

Câu D. Giải thích thêm: Lớp bề mặt khối lỏng là lớp phân tử có bề dày xác định. Khoảng cách giữa các phân tử khối lỏng thay đổi khi nhiệt độ khối lỏng thay đổi .

Sachbaitap.com