Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.37 trang 77 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HC1 (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y, cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Xác định giá trị của m.

Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y, cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Xác định giá trị của m.

Hướng dẫn trả lời:

 Nhận thấy Fe3O4 = Fe2O3 + FeO, ta có sơ đồ phản ứng sau:

\(\left| \matrix{
FeO:x\,mol \hfill \cr
F{e_2}{O_3}:y\,mol \hfill \cr
F{e_3}{O_4}:z\,mol \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left| \matrix{
FeO:\left( {x + z} \right)mol \hfill \cr
F{e_2}{O_3}:\left( {y + z} \right)mol \hfill \cr} \right.\buildrel { + HCl} \over
\longrightarrow \left| \matrix{
FeC{l_2}:\left( {x + z} \right)mol \hfill \cr
FeC{l_3}:2\left( {y + z} \right)mol \hfill \cr} \right.\)

Ta có : m hỗn hợp = 72(x + z) + 160(y + z) = 9,12    (1)

Mà nFeC12 = (x + z) = 0,06 mol (2), thay (2) vào (1)

⟹ (y + z) = 0,03

⟹ mFeCl3 = 2. 0,03.162,5 = 9,75. (gam).

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Xem thêm tại đây: Bài 32. HỢP CHẤT CỦA SẮT