Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.22 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Nội năng của vật nào tăng lên

Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật có cùng thể tích từ cùng một độ cao xuống đất  ?

A.Vật bằng thiếc .

B.Vật bằng nhôm.

C.Vật bằng niken.

D.Vật bằng thép .

Coi như toàn bộ độ giảm cơ năng chuyển hết thành nội năng của vật .

Giải:

Chọn C: vật bằng niken , vì niken có khối lượng riêng lớn nhất .

Sachbaitap.com