Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 2 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nối nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp

Hãy nối nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp:

  1. Giai cấp địa chủ phong kiến

A, là các chủ xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, những viên chức cấp thấp.

  1. Giai cấp nông dân

B, bị tước đoạt ruộng đất, bị nhiều thứ thuế và vô số các khoản phụ thu của chức dịch trong các làng.

  1. Giai cấp công nhân

C, đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp

  1. Tâng lớp tư sản

D, là các nhà thầu khoán, đại lí, chủ xí nghiep, chủ xưởng, chủ hãng buôn.

  1. Tầng lớp tiểu tư sản

E, Phần lớn xuất thân từ nông dân, không có ruộng đất nên phải tìm đến các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền xin làm công ăn lương.

Hướng dẫn làm bài:

Nối 1-C, 2-B, 3-E, 4-D, 5-A 

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.