Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 2 trang 73 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chứ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chứ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau 

1. [ ] những mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất là nguyên nhân sâu xa dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai.
2. [ ] với sự thoả hiệp của Anh, Pháp đã ngăn cản được sự tấn công thôn tính Châu Âu của Phát xít Đức.
3. [ ] giai đoạn đầu, Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, từ khi Liên Xô tham chiến trở thành cuộc chiến tranh chính nghĩa của lực lượng Đồng minh, đứng đầu là Liên Xô, chống chủ nghĩa Phát xít, giải phóng dân tộc.
4. [ ] sau khi chiến thắng Hông Quân Liên Xô ở Xta-lin-grát (2-1943), phát xít Đức đã kí văn kiện đầu hàng Đông Minh không điều kiện.
5. [ ] Việc Mĩ ném bom nguyên tử huỷ diệt hai thành phố ở Nhật Bản đã quyết định việc Nhật Bản phải đầu hàng đồng minh không điều kiện.

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 1,3 ; sai 2,4,5 

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.