Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 3 trang 109 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử sao cho đúng.

Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử sao cho đúng.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

  1. Ngày 5-6-1862
  2. Ngày 15-3-1874
  3. Ngày 25-8-1883
  4. Ngày 6-6-1884

A, Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác- măng( Hiệp ước Quý Mùi)

B, Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp hiệp ước Pa-tơ-nốt.

C, Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất.

D, Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.

Hướng dẫn làm bài:

Nối 1-D, 2-C, 3-A, 4-B 

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.