Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 4 trang 4, 5 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu 1, 2 trang 4, câu 3, 4, 5 trang 5 sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống, bài tập 4 đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt, bài 6.

 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

 

Càng lạ hơn nữa, sau hôm gặp sứ giả, chủ bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng không no. Áo vừa may xong đã chật nách. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, thành thử phải chạy nhờ bà con hàng xóm. Bà con hàng xóm cùng vui lòng gom góp gạo thóc để nuôi chủ bé, vì ai cũng mong chủ bé giết giặc, cứu nước.

(Thánh Gióng Ngữ văn 6, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021, tr. 7)

Câu 1 trang 4 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Tìm một từ đơn có sẵn trong đoạn trích có thể khái quát được tính chất của toàn bộ sự việc, hiện tượng được kể ở đây.

Trả lời:

Lạ là từ đơn có sẵn (ở câu thứ nhất) có thể khái quát được tính chất của toàn bộ sự việc, hiện tượng được kể trong đoạn trích.

Câu 2 trang 4 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Việc lớn nhanh của Thánh Gióng hầu như đều được nhấn mạnh trong mọi bản kể về người anh hùng này. Điều đó gợi lên trong em những suy nghĩ gì?

Trả lời:

Hiện có nhiều bản kể khác nhau về Thánh Gióng và giữa các bản có sự khác biệt nhất định về số lượng các chi tiết, sự việc, thậm chí về nội dung, diễn biến của một số sự việc được nói tới. Tuy vậy, hầu như mọi bản kể đều nhấn mạnh việc lớn nhanh đáng kinh ngạc của Thánh Gióng. Điều này cho thấy đây là chi tiết, sự việc quan trọng, không chỉ nói được về đặc điểm phi thường của mẫu hình nhân vặt anh hùng trong truyền thuyết nói chung, mà còn phản ánh được tình thế buộc phải cố kết với nhau và lớn mạnh nhanh chóng của cộng đồng người Việt trước nạn ngoại xâm. Bên cạnh đó, chi tiết, sự việc này cũng tỏ rõ Thánh Gióng là người anh hùng của nhân dân, lớn lên trong lòng dân và được dân hết lòng ủng hộ.

Câu 3 trang 5 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Sưu tầm một số câu thơ có nội dung bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với việc lớn nhanh kì diệu của Thánh Gióng.

Trả lời:

Một số câu thơ có nội dung bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với việc lớn nhanh kì diệu của Thánh Gióng:

Bảy nong cơm, ba nong cà

Uống một hơi nước cạn đà khúc sông.

                                               (Vè cổ, theo Cao Huy Đăng)

-  Thần vương nghe biết khúc nhôi,

Tức thì vươn dài dư mười trượng cao.

Con mắt sáng vẻ như sao,

Lưu tInh chấp chới tót vào đẩu tinh.

                                                           (Khuyết danh, Thiên Nam ngữ lục)

           - Đón ngựa xong, thần tướng

Ăn liền ba vạc cơm

        Vươn vai lớn mười trượng

     Bóng che trùm cả thôn.

                                                      (Huy Cận, Phù Đổng Thiên Vương)

- Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng

Vươn vai, lớn bổng đậy nghìn cân.

                                          (Tố Hữu, Theo chân Bác)

Câu 4 trang 5 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Trong đoạn trích, câu nào có thể được xem là then chốt, quy định hướng triển khai nội dung của tất cả các câu còn lại?

Trả lời:

Câu có thể được xem là then chốt trong đoạn trích: “Càng lạ hơn nữa, sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi”. Tất cả các câu khác đều triển khai nội dung được nói trong câu này.

Câu 5 trang 5 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Chỉ ra sự khác biệt về nghĩa giữa hai câu “Cơm ăn không đủ no” và “Cơm ăn mấy cũng không no”.

Trả lời:

Hai câu có sự khác biệt lớn về nghĩa, dù chỉ khác nhau ở mấy từ và vị trí xếp đặt của chúng:

- Câu “Cơm ăn không đủ no” nói về tình trạng thiếu cơm, nghèo túng

- Câu “Cơm ăn mấy cũng không no” nói về sức ăn, khả năng ăn khác thường.

Sachbaitap.com

 • Giải Bài tập 3 trang 4 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

  Giải Bài tập 3 trang 4 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống, bài tập 3 đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt, bài 6. Đọc lại văn bản Bánh chưng, bánh giầy trong SGK (tr. 22 — 23) và trả lời các câu hỏi.

 • Giải Bài tập 6 trang 5, 6 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

  Giải Bài tập 6 trang 5, 6 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, câu 6, 7, 8 trang 6 sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống, bài tập 5 đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt, bài 6. Đọc lại văn bản Bánh chưng, bánh giầy (từ Nhỏ vua bèn gọi các con lại đến đem về lễ Tiên Vương) trong SGK (tr. 22) và trả lời các câu hỏi:

 • Giải Bài tập 5 trang 5 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

  Giải Bài tập 5 trang 5 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống, bài tập 5 đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt, bài 6. Đọc lại văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh (từ Một người là chúa miền non cao đến rước Mị Nương về núi) trong SGK (tr. 11) và trả lời các câu hỏi:

 • Giải Bài tập 7 trang 6, 7 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

  Giải Bài tập 7 trang 6, 7 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

  Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 6, câu 8 trang 7 sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống, bài tập 7 đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt, bài 6. Dựa vào sự tìm đọc và hiểu biết của em, hãy cho biết nhân vật Mai được nhắc tới trong đoạn trích có họ tên đầy đủ là gì?