Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

29. Ao, hồ, sông, suối là

A. các hệ sinh thái nước ngọt.

B. các hệ sinh thái trên cạn.

C. các hệ sinh thái nước chảy.

D. các hệ sinh thái vùng ven bờ.

30. Bảo vệ các hệ sinh thái rừng là góp phần

A. bảo vệ các loài sinh vật.

B. điều hoà khí hậu.

C. giữ cân bằng sinh thái trên Trái Đất.

D. cả A, B và C.

31. Để bảo vệ các hộ sinh thái biển, cần

A. có kế hoạch khai thác tài nguyên biển hợp lí.

B. bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm.

C. chống ô nhiễm môi trường biển.

D. cả A, B và C.

32. Để bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp, cần

A. duy trì các hệ sinh thải nông nghiệp chủ yếu.

B. chống ô nhiễm môi trường đất, nước.

C. cải tạo các hệ sinh thái nông nghiệp để đạt năng suất và hiệu quả cao.

D. cả A, B và C.

33. Trái Đất của chúng ta được chia ra nhiều vùng với các kiểu hệ sinh thái khác nhau là

A. kết quả cho sự đa dạng các loài sinh vật.

B. cơ sở cho sự đa dạng các loài sinh vật.

C. nội dung cho sự đa dạng các loài sinh vật.

D. hình thức cho sự đa dạng các loài sinh vật.

34. Ngày nay, việc bảo vệ môi trường là

A. nhiệm vụ cấp bách của tất cả các nước.

B. nhiệm vụ của chỉ các nước giàu

C. nhiệm vụ của chỉ các nước nghèo.

D. không của ai cả.

35. Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm

A. ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

B. khắc phục hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường.

C. điều chỉnh việc khai thác và sử dụng hợp lí các thành phần của môi trường.

D. cả A, B và C.

Lời giải:

29

30

31

32

33

34

35

A

D

D

D

B

A

D

Xem lời giải SGK - Sinh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Xem thêm tại đây: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130