Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trăc nghiệm 4.35,4.36, 4.37, trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

4.35. Theo quan niệm mới, sự khử là A. sự thu electron. C.sự kết hợp với oxi B.sự nhường electron, D. sự khử bỏ oxi.

4.35. Theo quan niệm mới, sự khử là

A. sự thu electron.                                                        C.sự kết hợp với oxi 

B.sự nhường electron,                                                   D.  sự khử bỏ oxi.

4.36. Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử kim loại

A. chỉ thể hiện tính khử.

B. chỉ thể hiện tính oxi hoá.

C. có thể thể hiện tính oxi hoá hoặc thể hiện tính khử

D.không thể hiện tính khử hoặc tính oxi hoá.

4.37. Cho các phản ứng sau :

Dãy nào sau đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử ?

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (2), (3), (4), (5), (6).

C. (2), (3), (4), (6), (8).

D. (4), (5), (6), (7), (8).

ĐÁP ÁN

4.35

4.36

4.37

A

A

C

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu