Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 91, 92 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Giải VBT Toán lớp 4 trang 91, 92 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 32. Hai đường thẳng song song. Bài Thực hành 2: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và song song với đường thẳng AB (theo hướng dẫn trong SGK).

Cùng học trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Thực hành 1 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Thực hành 2 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và song song với đường thẳng AB (theo hướng dẫn trong SGK).

Nhận xét: Hai đường thẳng AB và CD cùng …………………… với đường thẳng …..

Lời giải:

Em thực hiện theo hướng dẫn trong hình.

Nhận xét: Hai đường thẳng AB và CD cùng vuông góc với đường thẳng MN

Luyện tập 1 trang 92 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Luyện tập 2 trang 92 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 

a) Đường ……………………… vuông góc với đường ………………………………...

b) Đường ……………………… song song với đường …………………………………

Lời giải:

a) Đường Hoa Hồng vuông góc với đường Hoa Mai, Hoa Đào, Hoa Huệ.

b) Đường Hoa Mai song song với đường Hoa Đào, Hoa Huệ.

Hoạt động thực tế trang 92 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy nêu hình ảnh về hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song với nhau trong thực tế.

 Lời giải:

- Hình ảnh thực tế hai đường thẳng vuông góc với nhau: Hai cạnh liền kề của mặt bàn vuông góc với nhau, Hai cạnh liền

kề của cửa sổ vuông góc với nhau

- Hình ảnh thực tế hai đường thẳng song song với nhau: Hai cạnh đối diện của chiếc bàn, Các vạch kẻ đường, thanh lan

can, hai cạnh đối diện của chiếc bảng, ...

Sachbaitap.com