Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 110, 111 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải Câu 1, 2, 3, 4 Bài 171 trang 110, 111 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 4. Tỉ số của hai số 3 : 7. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số bé tăng 76 đơn vị thì được số lớn.

1. Tìm a và b rồi viết vào ô trống:

Tổng a + b

234

136

816

1975

2856

Tỉ số a : b

1 : 2

3 : 1

6 : 2

2 : 3

5 : 2

a

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 2. Tìm x và y:

Hiệu x – y

432

308

603

2000

2345

Tỉ số x : y

4 : 1

2 : 1

6 : 3

5 : 3

7 : 2

x

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

3. Đoàn vận động viên có 370 người, trong đó số nữ bằng \({2 \over 3}\) số nam. Hỏi đoàn đó có bao nhiêu vận động viên nam, có bao nhiêu vận động viên nữ?

4. Tỉ số của hai số 3 : 7. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số bé tăng 76 đơn vị thì được số lớn.

Lời giải chi tiết

1.

Tổng a + b

234

136

816

1975

2856

Tỉ số a : b

1 : 2

3 : 1

6 : 2

2 : 3

5 : 2

a

78

102

612

790

2040

b

156

34

204

1185

816

2.

Hiệu x – y

432

308

603

2000

2345

Tỉ số x : y

4 : 1

2 : 1

6 : 3

5 : 3

7 : 2

x

576

616

1206

5000

3283

y

144

308

603

3000

938

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Số vận động viên nam là :

370 : 5 × 3 = 222 (người)

Số vận động viên nữ là:

370 – 222 = 148 (người)

Đáp số: 222 vận động viên nam

             148 vận động viên nữ

4.

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ, số phần bằng nhau:

Số lớn là : 76 : 4 × 7 = 133

Số bé là: 133 – 76 = 57

Đáp số: Số bé là 57

             Số lớn là 133

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay