Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1 trang 8 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 bài 3 Niềm vui của Bi và Bống Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu chuyện trong bài đọc diễn ra khi nào? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng): Vào một ngày mưa, Vào một ngày không mưa, Vào một ngày mưa, có cầu vồng xuất hiện.

Câu hỏi:

Câu chuyện trong bài đọc diễn ra khi nào? (đánh dấu  vào ô trống trước đáp án đúng)

☐ Vào một ngày mưa

☐ Vào một ngày không mưa

☐ Vào một ngày mưa, có cầu vồng xuất hiện

Phương pháp:

Em đọc câu đầu của bài đọc và trả lời câu hỏi.

“Khi cơn mưa vừa dứt, hai anh em Bô và Bống chợt thấy cầu vồng”

Lời giải:

☐ Vào một ngày mưa

☐ Vào một ngày không mưa

☑ Vào một ngày mưa, có cầu vồng xuất hiện

Sachbaitap.com