Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 89 Vở bài tập Khoa học 4

Giải bài tập Câu 1 trang 89 Vở bài tập Khoa học 4

Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường.

Trả lời:

Sachbaitap.com