Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 5 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 bài 2 Ngày hôm qua đâu rồi Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào tranh minh họa bài đọc, hãy viết các từ ngữ chỉ người, chỉ vật.

Câu hỏi:

Dựa vào tranh minh họa bài đọc, hãy viết các từ ngữ chỉ người, chỉ vật

Phương pháp:

Em quan sát kĩ bức tranh và chỉ ra những từ ngữ chỉ người, chỉ vật

Lời giải:

Bé, mẹ, bố, nón, lịch, bàn học, đèn học, vở, cánh đồng, hoa hồng….

Sachbaitap.com