Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 2 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 4

Hãy hoàn thành bảng sau:

Thời gian

Sự kiện lịch sử xảy ra

Khoảng năm 700 TCN

Nước Văn Lang ra đời

179TCN

 

 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

938

 

 

Kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất

1010

 

 

Kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai

1789

 

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử xảy ra

Khoảng năm 700 TCN

Nước Văn Lang ra đời

179 TCN

Nước ta dưới ách đô hộ các triều đại phong kiến phương Bắc.

Năm 40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

938

Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

981

Kháng chiến quân Tống xâm lược lần thứ nhất

1010

Lý Công Uẩn rời đô ra Thăng Long

1075 – 1077

Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai

1789

Quang Trung đại phá quân Thanh

 Sachbaitap.com