Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 3 trang 28 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 13 Yêu lắm trường ơi Kết nối tri thức với cuộc sống

Gạch chân dưới từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật trong mỗi câu sau: a. Sân trường rộng rãi.

Câu hỏi: 

Gạch chân dưới từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật trong mỗi câu sau:

a. Sân trường rộng rãi.

b. Quyển vở trắng tinh.

c. Nét chữ ngay ngắn.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu và gạch chân dưới những từ chỉ đặc điểm của các sự vật.

Lời giải:

Những từ chỉ đặc điểm của sự vật trong mỗi câu là:

a. Sân trường rộng rãi.

b. Quyển vở trắng tinh.

c. Nét chữ ngay ngắn.

Sachbaitap.com