Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 4 trang 21 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 bài 9 Cô giáo lớp em Kết nối tri thức với cuộc sống

Đặt 2 câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3.

Câu hỏi:

Đặt 2 câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3.

Phương pháp:

Em lựa chọn 2 từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3 và đặt câu với 2 từ đó.

Lời giải:

Mẹ dạy bé tập viết.

Bé Nam đang học bài.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 9. Cô giáo lớp em - Tuần 5