Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010.

 

Cho bảng 6:

Bảng 6. Cơ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NĂM 2010   (Đơn vị: %)

Các thành phẩn kinh tế

Tổng cộng

Kinh tế Nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế tư nhân

Kinh tế cá thể

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Tỉ lệ

100,0

33,74

5,35

11,33

30,86

18,72

Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010.

Trả lời:

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010

b) Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta

Qua biểu đồ ta thấy, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002 khá đa dạng nhưng chưa đồng đều:

-Kinh tế Nhà nước: chiếm tỉ trọng cao nhất (38,4%).

-Kinh tế cá thể: khá lớn (31,6%).

-Các thành phần kinh tế còn lại chiếm tỉ trọng nhỏ hơn: KT có vốn đầu tư nước ngoài (13,7%), Kinh tế tư nhân (8,3%) và thấp nhất là kinh tế tập thể (8,0%).

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.