Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 5 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 bài 10 Thời khóa biểu Kết nối tri thức với cuộc sống

Chọn a hoặc b a. ch hoặc tr. Mặt …ời mọc rồi lặn …ên đôi …ân lon ton Hai …ân …ời của con.

Câu hỏi:

Chọn a hoặc b

a. ch hoặc tr.

            Mặt …ời mọc rồi lặn

            …ên đôi …ân lon ton

            Hai …ân …ời của con

Là mẹ và cô giáo.

(Theo Trần Quốc Toàn)

b. hoặc d

            Có con chim …ành khuyên nhỏ

            …áng trông thật ngoan ngoãn quá

            Gọi …ạ, bảo …âng lễ phép ngoan nhất nhà.

                                                (Theo Hoàng Vân)

Phương pháp:

Em đọc kĩ đoạn thơ rồi điền chữ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải:

a. ch hoặc tr.

      Mặt trời mọc rồi lặn

Trên đôi chân lon ton

      Hai chân trời của con

      Là mẹ và cô giáo.

b. v hoặc d

      Có con chim vành khuyên nhỏ

Dáng trông thật ngoan ngoãn quá

      Gọi dạ, bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà.

Sachbaitap.com