Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 5 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 20 Nhím nâu kết bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Chọn a hoặc b. a. Điền iu hoặc ưu vào chỗ trống. - Cái mỏ tí hon Hai chân bé x…

Câu hỏi:

Chọn a hoặc b.

a. Điền iu hoặc ưu vào chỗ trống.

- Cái mỏ tí hon

Hai chân bé x…

Lông vàng mát d…

Chiếp chiếp suốt ngày.

- C… vốn tính nết hiền lành

Lông c… dày, xốp làm thành áo len.

b. Điền iên hoặc iêng vào chỗ trống.

S… năng và k… nhẫn

Nổi t….. biết lo xa

Kh…. thức ăn về nhà

Trữ cho ngày mưa bão.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu thơ và quan sát tranh gợi ý để điền vần thích hợp.

Lời giải:

a. Điền iu hoặc ưu vào chỗ trống.

- Cái mỏ tí hon

Hai chân bé xíu

Lông vàng mát dịu

Chiếp chiếp suốt ngày.

- Cừu vốn tính hiền lành

Lông cừu dày, xốp làm thành áo len.

b. Điền iên hoặc iêng vào chỗ trống.

Siêng năng và kiên nhẫn

Nổi tiếng biết lo xa

Khiêng thức ăn về nhà

Trữ cho ngày mưa bão.

Sachbaitap.com