Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 5 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 28 Trò chơi của Bố Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết một câu có sử dụng từ ngữ chỉ tình cảm gia đình ở bài tập 4.

Câu hỏi:

Viết một câu có sử dụng từ ngữ chỉ tình cảm gia đình ở bài tập 4.

Phương pháp:

Em dựa vào những từ ngữ chỉ tình cảm ở bài tập 4 để đặt câu.

Trả lời:

- Bố mẹ rất yêu thương em.

- Bố mẹ luôn quan tâm và chăm sóc em.

- Em rất kính trọng ông bà, bố mẹ.

Sachbaitap.com