Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 6 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 26 Em mang về yêu thương Kết nối tri thức với cuộc sống

Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. (chải, chạy, rộn, dọn, giặt)

Câu hỏi:

Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.

(chải, chạy, rộn, dọn, giặt)

Sáng Chủ nhật, cả nhà đều bận .......... .Bố ............... dẹp nhà cửa. Mẹ ........ giũ quần áo. Chị Bống .......... tóc cho em. Em bé tung tăng ...... nhảy.

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các câu văn và điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời:

Sáng Chủ nhật, cả nhà đều bận rộn. Bố dọn dẹp nhà cửa. Mẹ giặt giũ quần áo. Chị Bống chải tóc cho em. Em bé tung tăng chạy nhảy.

Sachbaitap.com