Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 12 - Bài đọc 2: Mít làm thơ Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu 1, 2, 3 trang 12 - Phần đọc hiểu Bài đọc 2: Mít làm thơ - Bài 3 Bạn bè của em, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Hãy viết 1 – 2 câu giúp Mít giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít.

Câu 1 trang 12 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Câu 1: Ai dạy Mít làm thơ?

Trả lời:

Hoa Giấy đã dạy Mít làm thơ.

Câu 2 trang 12 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Khi Mít tặng thơ Biết Tuốt, vì sao các bạn tỏ thái độ giận dỗi Mít?

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Vì họ cho là Mít chế giễu họ.

b. Vì họ cho là Mít không biết làm thơ.

c. Vì họ cho là thơ của Mít toàn viết chuyện không có thật.

Trả lời:

Các bạn tỏ thái độ giận dỗi Mít vì họ cho là Mít chế giễu họ.

Chọn a.

Câu 3 trang 12 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy viết 1 – 2 câu giúp Mít giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít.

Trả lời:

Mình xin lỗi các cậu. Mình đang tập làm thơ cho có vần thôi.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài đọc 2. Mít làm thơ