Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 74, 75, 76, 77 tập 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 74, 75, 76, 77 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 78. Ôn tập hình học và đo lường. Người ta dùng các que tính dài bằng nhau để xếp các hình thoi. Mỗi que tính là một cạnh của một hình thoi. Số que tính nào dưới đây vừa đủ để xếp các hình thoi?

Bài 1 trang 74 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Quan sát các hình dưới đây rồi thực hiện các yêu cầu.

a) Gọi tên mỗi hình.

b) Trong các hình đã cho:

- Hình nào có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau?

- Hình nào có bốn cạnh dài bằng nhau?

- Hình nào có bốn góc vuông?

Lời giải

a)

b)

– Hình có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

- Hình có bốn cạnh dài bằng nhau là: Hình thoi, hình vuông

- Hình có bốn góc vuông là: Hình chữ nhật, hình vuông

Bài 2 trang 74 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Góc vuông, góc nhọn hay góc tù?

Trong tứ giác ABCD:

- Góc đỉnh A, cạnh AD, AB là ......

- Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là ......

- Góc đỉnh C, cạnh CB, CD là ........

- Góc đỉnh D, cạnh DC, DA là ........

Lời giải

- Góc đỉnh A, cạnh AD, AB là góc tù

- Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là góc vuông

- Góc đỉnh C, cạnh CB, CD là góc tù

- Góc đỉnh D, cạnh DC, DA là góc nhọn

Bài 3 trang 74 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Hai hình nào dưới đây sau khi ghép lại sẽ được khối lập phương?

Lời giải

Các hình sau khi ghép lại sẽ được khối lập phương là:

- Hình A và hình M

- Hình B và hình L

- Hình C và hình N

Vui học

Quan sát mô hình các xe đồ chơi chạy trên đường:

a) Hai chiếc xe nào chạy trên hai con đường vuông góc với nhau?

b) Hai chiếc xe nào chạy trên hai con đường song song với nhau?

Lời giải

a) Hai chiếc xe chạy trên hai con đường vuông góc với nhau là: Xe màu đỏ và xe màu xanh dương, xe màu xanh lá và xe màu xanh dương.

b) Hai chiếc xe chạy trên hai con đường song song với nhau là: xe màu đỏ và xe màu xanh lá

Hoạt động thực tế

Hai bạn đã làm theo đúng lời thầy giáo chưa?

Lời giải

Ta thấy: thanh ngang chưa vuông góc với hai thanh dọc.

Vậy hai bạn chưa làm theo đúng lời thầy giáo.

Thử thách

Người ta dùng các que tính dài bằng nhau để xếp các hình thoi. Mỗi que tính là một cạnh của một hình thoi. Số que tính nào dưới đây vừa đủ để xếp các hình thoi?

A. 281                                  

B. 282                              

C. 283                              

D. 284

Lời giải

Vì hình thoi có 4 cạnh nên số que tính vừa đủ để xếp các hình thoi là số chia hết cho 4. 

Ta thấy 284 : 4 = 71

Vậy số que tính vừa đủ để xếp các hình thoi là 284 que tính. 

Chọn D

Bài 4 trang 75 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Số?

Hai đơn vị đo độ dài liền nhau trong bảng:

Đơn vị lớn hơn gấp ...... lần đơn vị bé hơn.

 \(\frac{1}{{10}}\) m = ....... dm , \(\frac{1}{{10}}\) cm = ........ mm

b)

Hai đơn vị đo diện tích liền nhau trong bảng:

Đơn vị lớn hơn gấp ...... lần đơn vị bé hơn.

\(\frac{1}{{100}}\) m2 = ......... dm2 ;  \(\frac{1}{{100}}\) cm2 = ......... mm2

Lời giải

a)

Hai đơn vị đo độ dài liền nhau trong bảng:

Đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.

\(\frac{1}{{10}}\) m = dm , \(\frac{1}{{10}}\) cm = 1 mm

b)

Bài 5 trang 76 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Số?

a) 27 m = ……… cm                      

145 m = ……….. mm

65 000 mm = ……. m

b) 8m2 = ………. dm2

77cm2 = ………. mm2

10 000 cm2 = ……….. m2

Lời giải

a) 27 m = 2 700 cm             

145 m = 145 000 mm

65 000 mm = 65 m

b) 8m2 = 800 dm2

77cm2 = 7 700 mm2

10 000 cm2 = 1 m2

Bài 6 trang 76 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Hai đơn vị liền nhau trong các đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.

b) Hai đơn vị liền nhau trong các đơn vị đo thời gian: thế kỉ, năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.

c) 1 giờ = 60 phút ; 1 phút = 60 giây, vậy 1 giờ = 3 600 giây.

d) 1 km = 1 000 m

    1 m = 1 000 mm

    1 kg = 1 000 g

    1 l = 1 000 ml

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Đúng

Bài 7 trang 77 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Chọn ý trả lời đúng.

Một người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, người đó đi như sau:

- Đi ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Tiên trong 8 giờ.

- Đi tàu cao tốc từ thành phố Hà Tiên đến thành phố Phú Quốc trong 2 giờ.

Nếu người đó đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 22 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2022 thì sẽ đến thành phố Phú Quốc lúc:

A. 8 giờ 15 phút sáng ngày 31 tháng 4 năm 2022.

B. 6 giờ 15 phút chiều ngày 31 tháng 4 năm 2022.

C. 8 giờ 15 phút sáng ngày 1 tháng 5 năm 2022.

D. 6 giờ 15 phút chiều ngày 1 tháng 5 năm 2002.

Lời giải

Người đó đến thành phố Phú Quốc lúc: 22 giờ 15 phút + 8 giờ + 2 giờ = 8 giờ 15 phút sáng ngày 1 tháng 5 năm 2022

Chọn C.

Bài 7 trang 77 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Nền một phòng học hình chữ nhật có nửa chu vi là 14 m, chiều dài hơn chiều rộng 2 m. Tính diện tích phòng học đó.

Lời giải

Chiều dài của phòng học là:

(14 + 2) : 2 = 8 (m)

Chiều rộng của phòng học là:

8 – 2 = 6 (m)

Diện tích phòng học là:

8 x 6 = 48 (m2)

Đáp số: 48 m2

Đất nước em

Số?

Cho biết thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc là chưa đến 1 giờ. Nếu tính theo phút, thời gian bay là số tròn chục lớn hơn \(\frac{2}{{3}}\) giờ. Thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc khoảng .......... phút.

Lời giải

Đổi: \(\frac{2}{{3}}\) giờ = 40 phút

Biết thời gian bay chưa đến 1 giờ và là số tròn chục khi tính theo phút.

Vậy thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc khoảng 50 phút.

Khám phá

Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình có giá trị cao về mặt kiến trúc, văn hóa và lịch sử. Nơi đây thường xuyên diễn ra những chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa.

Nhà hát bắt đầu được xây dựng từ năm thứ nhất và hoàn thành vào năm thứ 11 của thế kỉ XX.

Em hãy cho biết nhà hát Lớn Hà Nội đã hoàn thành vào năm nào.

Lời giải

Nhà hát bắt đầu được xây dựng từ năm thứ nhất của thế kỉ XX tức là năm 1901. 

Nhà hát hoàn thành vào năm thứ 11 của thế kỉ XX. 

Vậy nhà hát Lớn Hà Nội đã hoàn thành vào năm 1911.

Sachbaitap.com

  • Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 78 tập 2

    Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 78 tập 2

    Giải bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 78: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất. Hình dưới đây là biểu đồ biểu thị số học sinh tham gia học trực tuyến của một trường tiểu học.