Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Trật tự - An ninh trang 33, 34, 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2

1.Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

□ Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.

□ Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội.

□ Không có chiến tranh và thiên tai.

2. Tìm và ghi lại những danh từ và động từ có thể kết hợp với từ an ninh :

- Danh từ kết hợp với an ninh

M : lực lượng an ninh             ……………………………………….

- Động từ kết hợp với an ninh  ……………………………………….

M : giữ vững an ninh             ……………………………………….

(3) Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp: công an, đồn biên phòng, toà án, xét xử, bảo mật, cảnh giác, cơ quan an ninh, giữ bí mật, thẩm phán.

a) Chỉ người, cơ quan, tổ chức thực hiện công việc bảo vệ trật tự, an ninh. 

…………………………….

b) Chỉ hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự, an ninh. 

…………………………….

4. Đọc bản hướng dẫn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 59 - 60 ; viết vào bảng sau các từ ngữ chỉ việc làm, cơ quan, tổ chức và những người có thể giúp em tự bảo vệ mình.

- Từ ngữ chỉ việc làm                                                    

………………………………..

- Từ ngữ chỉ cơ quan, tổ chức                                      

………………………………..

- Từ ngữ chỉ người có thể giúp em tự bảo vệ mình     

………………………………..

TRẢ LỜI:

1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

X Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội.

2. Tìm và ghi lại những danh từ và động từ có thể kết hợp với từ an ninh:

- Danh từ kết hợp với an ninh

M : lực lượng an ninh         

sĩ quan an ninh, xã hội an ninh, chiến sĩ an ninh, lực lượng an ninh, cơ quan an ninh, an ninh tổ quốc

- Động từ kết hợp với an ninh      

M : giữ vững an ninh                  

bảo vệ an ninh, giữ gìn an ninh, làm mất an ninh, thiết lập an ninh

(3) Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp: công an, đồn biên phòng, toà án, xét xử, bảo mật, cảnh giác, cơ quan an ninh, giữ bí mật, thẩm phán.

a) Chỉ người, cơ quan, tổ chức thực hiện công việc bảo vệ trật tự, an ninh.           

Công an, đồn biên phòng, tòa án Cơ quan an ninh, thẩm phán  

b) Chỉ hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự, an ninh.     

Xét xử, bảo mật, cảnh giác, giữ bí mật.                              

4. Đọc bản hướng dẫn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 59 - 60 ; viết vào bảng sau các từ ngữ chỉ việc làm, cơ quan, tổ chức và những người có thể giúp em tự bảo vệ mình.

- Từ ngữ chỉ việc làm việc làm

+ Nhớ số điện thoại của cha mẹ / Nhớ địa chỉ, số điện của người thân / Gọi điện thoại tới 113 hoặc 114, 115 / Kêu lớn để những người xung quanh biết / Chạy đến nhà hàng xóm, bạn bè, nhà hàng, cửa hiệu, đồn Công an.

+ Đi theo nhóm khi đi chơi, tránh chỗ tối, tránh nơi vắng vắng vẻ / khóa cửa khi ở nhà một mình / không cho người lạ biết em ở nhà một mình / không mở cửa cho người lạ.

- Từ ngữ chỉ cơ quan, tổ chức

+ Nhà hàng, cửa hiệu, trường học, đồn công an, 113 (công an thường trực, chiến đấu) 114 (công an phòng cháy chữa cháy), 115 (đội thường trực cấp cứu y tế).

- Từ ngữ chỉ người có thể giúp em tự bảo vệ mình

+ Ông bà, chú bác, người thân, hàng xóm, bạn bè.

 Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.