Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 61 - Văn 10 Cánh Diều

Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 61 SGK Văn 10 Cánh Diều tập 1. Câu 2. Tìm đọc thêm một số bài thơ của Đỗ Phủ, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến,… có cùng đề tài với các bài thơ đã học.

Câu 1 (trang 61 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Truy cập internet hoặc tìm trong sách báo, thông tin về các tác giả, tác phẩm đã học.

- Chọn lọc và thu thập các tư liệu gồm: bài viết, hình ảnh, video, … liên quan đến bài học.

- Đánh giá tư liệu (các thông tin này đã đầy đủ, chính xác và phù hợp chưa? Thông tin có liên quan đến đề tài không?)

Trả lời:

- Chọn lọc và thu thập các tư liệu gồm: bài viết, hình ảnh, video, … liên quan đến bài học.

+ Câu cá mùa thu:

+ Tự tình 2:

+ Thu hứng:

+ Tỏ lòng:

- Đánh giá tư liệu: Các thông tin này đã đầy đủ, chính xác và phù hợp, hình ảnh liên quan và minh họa trực tiếp nội dung văn bản.

Câu 2 (trang 61 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Tìm đọc thêm một số bài thơ của Đỗ Phủ, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến,… có cùng đề tài với các bài thơ đã học.

Trả lời:

HS tự tìm đọc thêm một số bài thơ của Đỗ Phủ, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến,… có cùng đề tài với các bài thơ đã học

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 2. Thơ Đường luật