Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Giải SGK Toán 11 trang 134, 135 Chân trời sáng tạo tập 1

    Giải bài 1 trang 134, bài 2, 3, 4 trang 135 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của mình ở bảng sau (đơn vị: mét). Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.

  • Quảng cáo