Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Soạn bài Câu ghép ngắn nhất - Văn 8 tập 1

    Soạn bài Câu ghép ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 1. Câu 5 Viết một đoạn văn ngắn về một trong các đề tài sau (trong đoạn văn có sử dụng ít nhất là một câu ghép) a) Thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông

  • pic

    Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh ngắn nhất - Văn 8 tập 1

    Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 1. Câu 2 Hãy đọc lại và cho biết Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 thuộc loại văn bản nào? Nội dung phần thuyết minh trong văn bản này có tác dụng gì?