Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
 • pic

  Soạn bài Ôn dịch, thuốc lá ngắn nhất - Văn 8 tập 1

  Soạn bài Ôn dịch, thuốc lá ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 1. Câu 1 Phân tích ý nghĩa của việc dùng dấu phẩy trong đầu đề của văn bản: Ôn dịch, thuốc lá. Có thể sửa thành Ôn dịch thuốc lá hoặc Thuốc lá là một loại ôn dịch được không? Vì sao?

 • pic

  Soạn bài Câu ghép (tiếp theo) ngắn nhất - Văn 8 tập 1

  Soạn bài Câu ghép (tiếp theo) ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 1. Câu 1 Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong những câu ghép dưới đây và cho biết mỗi vế câu biêu thị ý nghĩa gì trong mối quan hệ ấy

 • pic

  Soạn bài Phương pháp thuyết minh ngắn nhất - Văn 8 tập 1

  Soạn bài Phương pháp thuyết minh ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 1. Câu 1 Tác giả bài Ôn dịch, thuốc lá đã nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều để nêu lên yêu cầu chống nạn hút thuốc lá. Em hãy chỉ ra phạm vi tìm hiểu vấn đề thể hiện trong bài viết