Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Soạn bài Chiếu dời đô ngắn nhất - Văn 8 tập 2

    Soạn bài Chiếu dời đô ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 1 Mở đầu chiếu dời đô, Lí Công Uẩn viện dẫn sử sách Trung Quốc nói về việc các vua đời xưa bên Trung Quốc cũng từng có những cuộc dời đô. Sự viện dẫn đó nhằm mục đích gì?

  • pic

    Soạn bài Câu phủ định ngắn nhất - Văn 8 tập 2

    Soạn bài Câu phủ định ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 6. Hãy viết một đoạn đối thoại ngắn, trong đó có dùng câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ.