Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Giải SGK Toán 11 trang 60, 61 Chân trời sáng tạo tập 1

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 60, bài 7, 8 trang 61 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số nhân? a) Số đo bốn góc của một tứ giác lập thành cấp số nhân. Tìm số đo của bốn góc đó biết rằng số đo của góc lớn nhất gấp 8 lần số đo của góc nhỏ nhất.

  • Quảng cáo