Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 trang 20 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là

3.19. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là

A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn.

B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.

C. phân tử protein luôn có nhóm chức OH.

D. protein luôn là chất hữu cơ no.

3.20. Tripeptit là hợp chất

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.

B. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau

C. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

D. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit.

3.21.Có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gổc amino axit khác nhau ?

A.3 chất.         B. 5 chất.              C. 6 chất.                   D. 8 chất.

3.22. Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

A.H2N - CH2 - CO - NH - CH2 - CO - NH - CH2 - COOH.

B.H2N - CH2 - CO - NH – CH(CH3)-COOH

C. H2N - CH2 - CO - NH – CH(CH3) - CO - NH - CH2 - COOH.

 D. H2N-CH(CH3)-CO - NH - CH2 - CO - NH- CH(CH3)-COOH 

Hướng dẫn trả lời:

Chọn các đáp án:

3.19

3.20

3.21

3.22

B

D

C

B

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Xem thêm tại đây: Bài 11. PEPTIT VÀ PROTEIN