Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.13 trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

a)  Buta-1,3-đien và stiren.

b)   Buta-1,3-đien và acrilonitrin CH2 = CH - CN.

Hướng dẫn trả lời:

\(\eqalign{
& a)nC{H_2} = CH - CH = C{H_2} + nCH( - {C_6}{H_5}) = C{H_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {( - C{H_2} - CH = CH - C{H_2} - CH( - {C_6}{H_5}) - C{H_2} - )_n} \cr
& b)nC{H_2} = CH - CH = C{H_2} + nCH( - CN) = C{H_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {( - C{H_2} - CH = CH - C{H_2} - CH( - CN) - C{H_2} - )_n} \cr} \)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Xem thêm tại đây: Bài 13. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME