Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.18 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí (SO_2) vào dung dịch (H_2S) và dung dịch nước clo. Trong các phản ứng đó, (SO_2) đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ?

Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí \(SO_2\) vào dung dịch \(H_2S\) và dung dịch nước clo. Trong các phản ứng đó, \(SO_2\)  đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ?

\(\begin{array}{l}
1)\,S{O_2}\, + \,{H_2}S \to S + {H_2}O\\
2)\,S{O_2} + C{l_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4} + HCl
\end{array}\)

Lời giải:

1)       \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\, + \,{H_2}\mathop S\limits^{ - 2}  \to \mathop {3S}\limits^0  + 2{H_2}O\)

Chất oxi hóa    chất khử.

2)       \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2{H_2}O \to {H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} + 2H\mathop {Cl}\limits^{ - 1} \)

Chất khử     chất oxi hóa

ở (1) \(SO_2\) đóng vai trò là chất khử

ở (2) \(SO_2\) đóng vai trò là chất oxi hóa.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu