Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.4 trang 47 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một con chim bị nhốt và đang đậu trên một thanh ngang trong lồng.

Một con chim bị nhốt và đang đậu trên một thanh ngang trong lồng. Lồng được treo vào móc của một lực kế lò xo. Hỏi số chỉ tức thời của lực kế thay đổi như thế nào khi chim bay lên hoặc bay xuống trong lồng ?

Giải:

Khi chim bay lên, hợp lực N-P theo phương thẳng đứng (N là phản lực của thanh ngang đặt lên chân chim)  tác dụng hướng lên trên gây ra biến thiên động lượng. Áp lực từ chân chim đặt lên thanh ngang sẽ lớn hơn trọng lực, do đó số chỉ tức thời của lực kế tăng lên. Ngược lại, khi chim bay xuống, số chỉ tức thời của lực kế giảm.

Sachbaitap.com