Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.10 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Tại sao cái đinh ốc bằng thép

Tại sao cái đinh ốc bằng thép dễ vặn vào cái đai ốc bằng đồng khi hơ nóng cả hai, còn khi nguội đi thì lại rất khó tháo ra ?

Giải:

Vì hệ số dãn nở nhiệt của đồng lớn hơn thép . Khi hơ nóng thì đai ốc bằng đồng nở nhiều hơn nên dễ vặn đinh ốc bằng thép vào trong đai ốc bằng đồng , còn khi nguội đi thì đai ốc bằng đồng co lại nhiều hơn nên nó bó chặt lấy đinh ốc .

Sachbaitap.com