Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.70 trang 83 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 g chất rắn

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 g chất rắn. Tính phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn trả lời:

Các phương trình hoá học :

Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3↓+ 3NaNO3               ( 1 )

Cr(NO3)3 + 3NaOH → Cr(OH)3↓ + 3NaNO3        (2)

\(\eqalign{
& 2Al{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow A{1_2}{O_3} + {\rm{ }}3{H_2}O(3) \cr
& 2Cr{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow C{r_2}{O_3} + {\rm{ }}3{H_2}O(4) \cr} \)

Gọi x là số mol Al(NO3)3 và y là số mol Cr(NO3)3.

Ta có hệ pt: 213x + 238y = 9,02

\(102.{x \over 2} + 152.{y \over 2} = 2,54\)

→ x=y = 0,02

→ m Al(NO3)3 = 213.0,02= 4,26g→ %m Al(NO3)3 = 47,23%

%Cr(NO3)3 = 52,77%.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.