Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.21 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Nhiệt độ của vật nào tăng lên

Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật dưới đây có cùng khối lượng và từ cùng một độ cao xuống đất?

A.Vật bằng nhôm , có nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K.

B.Vặt bằng đồng , có nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K.

C.Vật bằng chì , có nhiệt dung riêng là 120 J/kg.K.

D.Vặt bằng gang, có nhiệt dung riêng là 550 J/kg.K.

Coi như toàn bộ giảm cơ năng dùng để lamg nóng vật.

Giải:

Chọn C : vật bằng chì , vì chì có nhiệt dung riêng bé nhất .

Sachbaitap.com