Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.8 trang 84 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một viên đạn chì phải có tốc độ tối thiểu

Một viên đạn chì phải có tốc độ tối thiểu là bao nhiêu để khi nó va chạm vào vật cản cứng thì nóng chảy hoàn toàn ? Cho rằng 80 % động năng của viên đạn chuyển thành nội năng của nó khi va chạm; nhiệt độ của viên đạn trước khi va chạm là 1270C. cho biết c (chì) =130 J/Kg.K; nhiệt độ nóng chảy của chì là 3270C, nhiệt độ nóng chảy riêng của chì là 25 KJ/Kg.

Giải

357m/s

Sachbaitap.com