Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 1 trang 104 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm
A. 1901
B. 1902
C. 1903
D. 1904
Câu 2. Phong trào Đông Du tan rã vì
A. Phụ huynh đấu tranh đòi đưa con em họ về nước
B. thực dân Pháp câu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam
C. Phan Bội Châu nhận thấy việc học không có tác dụng
D. Phan Bội Châu bị bắt giam
Câu 3. Đông Kinh nghĩa thục là trường học được sáng lập bởi
A. Phan Bội Châu
B. Lương Văn Can
C. Cường Để
D. Phan Châu Trinh
Câu 4. Mục đính của Đông Kinh nghĩa thục là
A. Giáo dục lí luận cách mạng, chuẩn bị thành lập chính đảng ở Việt Nam
B. Truyền bá tư tưởng Tự do- Bình Đẳng- Bác ái của đại cách mạng Pháp
C. Bồi dương nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập, nếp sống mới.
D. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào tâng lớp thanh niên.
Câu 5. Đông Kinh nghĩa thục chấm dứt hoạt động vào
A. Tháng 7-1907
B. Tháng 8-1907
C. Tháng 9-1907
D. Tháng 11-1907
Câu 6. Phong trào chống thuế ở Trung Kì được bắt đầu từ tỉnh
A. Quảng Nam
B. Quảng Ngãi
C. Quảng Bình
D. Quảng Trị
Câu 7. Phong trào chống thuế ở Trung Kì diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của
A. Phong trào Đông du
B. Phong trào Duy Tân
C. Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục
D. Khởi nghĩa Thái Nguyên
Câu 8. Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây để
A. Nhờ các nước phương Tây giúp đỡ Việt Nam giành độc lập
B. Liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài
C. Xem các nước phương Tây làm thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào cứu nước
D. gồm cả A và B
Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

7

8

D

B

B

C

D

A

B

C

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.