Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 4 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến Tranh thế giới thứ nhất, Vì sao có sự thay đổi đó ?

Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến Tranh thế giới thứ nhất, Vì sao có sự thay đổi đó ? 

Hướng dẫn trả lời:

Thực dân Pháp đẩy mạnh việc vơ vét sức người, sức của Đông Dương để phục vụ cuộc chiến tranh đế quốc : Bắt nông dân đi lính, thu hẹo diện tích trồng lúc để tròng các loại cây công nghiệp phục vụ chiến tranh, bắt nhân dân mua công dân mua công trái để chi phí cho chiến tranh... khiến cho sản xxuaats giảm sút.

Thực dân Pháp là một nước tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.