Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 1 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trước khi Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là
A. Tư sản và vô sản
B. địa chủ phong kiến và tư sản
C. công nhân và nông dân
D. địa chủ phong kiến và nông dân
Câu 2. Thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm nước ta đầu tiên ở
A. Đà Nẵng
B. Huế
C. Gia Định
D. Hà Nội
Câu 3. Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào thời điểm
A. Ngày 1-9-1858
B. Ngày 17-2-1859
C. Ngày 24-2-1861
D. Ngày 5-6-1862
Câu 4. Người đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên Sông Vàng Cỏ Đông năm 1861 là
A. Nguyên Tri Phương
B. Nguyễn Trung Trực
C. Trương Định
D. Nguyễn Hữu Huân
Câu 5. Người được nhân dân suy tôn danh hiệu Bình Tây Đại nguyên soái là
A. Nguyễn Tri Phương
B. Nguyễn Trung Trực
C. Trương Định
D. Nguyễn Hữu Huân
Câu 6. Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là
A. Nguyễn Tri Phương
B. Phan Thanh Giản
C. Phan Đình Phùng
D. Hoàng Diệu
Câu 7. Vị vua hạ “ Chiếu Cần Vương” kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên cứu nước là
A. Hàm Nghi
B. Hiệp Hoà
C. Duy Tân
D. Đồng Khánh
Câu 8. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương là
A. Khởi nghĩa Bãi Sậy
B. Khởi nghĩa Ba Đình
C. Khởi nghĩa Hương Khê
D. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh
Câu 9. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào Cần Vương?
A. Khởi nghĩa Ba Đình
B. Khởi nghĩa Yên Thế
C. Khởi nghĩa Bãi Sậy
D. Khởi nghĩa Hương Khê
Câu 10. Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã làm phân hoá xã hội Việt Nam, những lực lượng xã hội mới xuất hiện là
A. địa chủ- tư sản- tiểu tư sản
B. công nhân- nông dân- tư sản
C. công nhân –tư sản- tiểu tư sản
D. địa chủ- công nhân- nông dân
Câu 11. Nguyễn Tất Thành đã quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước vì
A. Muốn tìm hiểu các nước phương Tây làm cách mạng thế nào
B. muốn nhờ sự giúp đỡ của Pháp để khai hoá văn minh
C. muốn nhờ sự giúp đỡ của các nước phương Tây để giành độc lập cho Việt Nam.
D. Tìm cách liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài để đấu tranh cứu nước.
Hướng dẫn trả lời:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

D

A

A

B

C

D

A

C

B

C

A

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.